fbpx

HypnoBaby er en app – find den på AppStore eller i Google Play
Du får 14 dages gratis prøveperiode, når du opretter et abonnement hos HypnoBaby

Født for tidligt – en særlig start på livet

Født for tidligt – hvad betyder det?

Er du også blevet forælder til et barn, der er født for tidligt? Hvert år bliver omkring 4.500 børn i Danmark født for tidligt. Det svarer til cirka 7 % af alle nyfødte. Dette stiller en række forældre og familier i en helt særlig og oftest meget svær situation. Det møde, man havde glædet sig til, bliver pludselig fyldt med angst, sorg og stor belastning for hele familien. Forestillingerne om hyggelige barselsbesøg og amning hjemme i sofaen bliver gjort til skamme, og en helt ny virkelighed melder sig. For hvordan kan man være familie, når man befinder sig på en børneafdeling med alarmer der lyder og professionelt sundhedspersonale døgnet rundt.

Læs med her i indlægget, der vil forsøge at klæde dig på til at tackle denne særlige situation bedst muligt.

Hvad vil det sige at være født for tidligt?

For tidligt fødte børn bliver født betydeligt før terminsdatoen. For tidligt fødte børn kaldes også for præmature børn, hvor præmatur betyder ”før moden”.

Dette er en meget rammende beskrivelse. Ved en for tidlig fødsel bliver barnet netop født, før det er udviklet, og dermed ”modnet”, tilstrækkeligt til at kunne klare sig selv med hjælp fra mor og far. 

Efter præmature fødsler er der derfor behov for indlæggelse på en børneafdeling (også kaldet neonatalafdelingen), indtil barnet er tilstrækkeligt udviklet til at kunne tage med sine forældre hjem.

Det vil være meget forskelligt fra barn til barn, hvor lang en indlæggelse, der er behov for. Det vil også afhænge af, hvor meget for tidligt barnet er blevet født, og hvilke organer og livsnødvendige funktioner, der ikke er færdigudviklede.

Hvornår er der tale om en præmatur fødsel?

Det er fødselstidspunktet i forhold til hvor langt kvinden er nået i gravidten, der afgør, om der er tale om en normal fødsel eller en for tidlig fødsel. Skæringspunktet er ved 37 fulde uger (målt fra sidste menstruations første dag). Er der tale om en fødsel imellem uge 37 og 41, er der tale om en fødsel til tiden.

Bliver barnet født før graviditetens fulde 37. uge, er der tale om en for tidlig fødsel. Er det inden den fulde 28. uge i graviditeten, kaldes dette for en ekstremt for tidlig fødsel.

Hvad skyldes en for tidlig fødsel?

I mange tilfælde er det ikke muligt at kæde en for tidlig fødsel sammen med én bestemt årsag. Dette kaldes for en spontan for tidlig fødsel. Der vil dog også være nogle fødsler, hvor man kan identificere specifikke årsager, der kan forklare den for tidlige fødsel. Det vil dog oftest være en kombination af forskellige årsager og ikke kun én årsag.

Mulige årsager til for tidlig fødsel

 • Rygning under graviditeten
 • Dårlig ernæring hos moren
 • Infektion i underlivet under graviditeten
 • Øget mængde fostervand
 • Svækkelse i livmoderhalsvæggen
 • Tidligere keglesnitsoperation
 • Graviditet med mere end et barn
 • Foranliggende moderkage
 • For tidlig løsning af moderkagen
 • At vandet går for tidligt
 • Malformationer i livmoderen
 • For tidlig fødsel ved tidligere graviditet
 • Misdannelser hos fosteret.

Kilde: Sundhed.dk

Præmatur med mor i hånden

Disse udfordringer kan for tidligt fødte børn opleve

Når et barn fødes for tidligt, er der en række behov, som barnet sammen med forældrene ikke selv kan varetage, og derfor er der oftest behov for indlæggelse. Den del af børneafdelingen, hvor de nyfødte og for tidligt fødte hører til, hedder neonatalafdelingen.

Mange børneafdelinger tilbyder efterhånden tidligt hjemmeophold, hvor barnet kan komme hjem, selvom det måske endnu ikke kan spise selv og stadig har brug for sonde.

Udfordringerne hos det præmature barn gælder særligt ernæring, temperaturregulering og vejrtrækning. Men alle organer er umodne, når et barn er født for tidligt, og jo tidligere barnet er født, desto større vil udfordringerne og risiciene være. Når du er indlagt på børneafdelingen med din for tidligt fødte baby, vil der dog være forskellige hjælpemidler, der giver de bedste forhold til dit nyfødte barn.

Typiske udfordringer hos det præmature barn

 • Ernæringsproblemer
 • Temperaturreguleringsproblemer
 • Vejrtrækningsproblemer
 • Umodent nervesystem – blandt andet følsomhed over for lyd, berøring etc.
 • Umoden muskulatur
 • Umodent tarmsystem
 • Underudviklet stofskifte.
Tvillinger

Hvad sker der, når mit for tidligt fødte barn har ernæringsvanskeligheder?

Præmature børn har ofte ikke kræfter til at spise selv. Der vil derfor være behov for at give barnet ernæring gennem en sonde. I dette tilfælde kan moderen udmalke mælk, eller der kan benyttes modermælkserstatning i sonden.

Hvad sker der, når mit for tidligt fødte barn har temperaturreguleringsvanskeligheder?

For tidligt fødte børn kan have svært ved at holde varmen, hvorfor de hurtigt bliver nedkølede.  Præmature børn ligger derfor ofte i kuvøse eller tæt ind på huden af forældrene for at kunne holde varmen.

Hvad sker der, når mit for tidligt fødte barn har vejrtrækningsvanskeligheder?

Ved for tidlige fødsler kan barnet opleve vejrtrækningsproblemer. Dette skyldes blandt andet, at præmature barns lunger er umodne og kan have en tendens til at klappe sammen. Brystkassen kan også være meget blød, og vejrtrækningen derfor blive alt for anstrengende for det lille barn. Mange præmature babyer får derfor hjælp til at trække vejret gennem f.eks. en CPAP-maskine, som danner et let overtryk i luftvejene, som hjælper dem med at holde luftvejene åbne og letter optagelsen af ilt i blodet. Nogle børn får også ilt, og de meget for tidligt fødte børn, kan have behov for respirator, som helt overtager vejrtrækningen for dem i en periode.

Hvilke senfølger kan der indtræffe hos for tidligt fødte børn?

Der er sket en markant udvikling inden for feltet de sidste år. Der er derfor bedre behandlingsmuligheder for præmature børn. Det betyder, at en stor del af de for tidligt fødte børn overlever uden betydelige følgegener i livet.

Risikoen for senfølger vil være større, jo tidligere før tiden barnet er født. Det betyder, at der for eksempel er en større risiko for blivende handicap ved ekstremt for tidligt fødte børn.

Senfølger hos for tidligt fødte børn kan både være mentale og fysiske udviklingsforstyrrelser. Derudover kan det også være indlæringsvanskeligheder. Senfølger ved for tidligt fødte børn kan derfor være alt fra ADHD og nedsat begavelse til motoriske udfordringer som f.eks. cerebral parese (CP (tidligere kaldet spastisk lammelse)).

Lille barn

Udfordringer hos præmature forældre – tør jeg knytte mig til mit barn?

Det kan være en stor omvæltning at få et præmaturt barn. Der kan hurtigt opstå en angst for at miste, eller for at barnet får varige mén. Derudover er der mange indtryk og situationer at forholde sig til, når den første tid med det nyfødte barn starter på en børneafdeling.

Det betyder, at mange forældre befinder sig i én lang undtagelsestilstand i den første tid af barnets liv. For nogle forældre betyder det også, at de ikke oplever den naturlige tilknytning til det nyfødte barn i starten.

Det er en barsk periode for mor og far at skulle befinde sig i. Der er derfor nogle, der ender med at rette deres energi og fokus mod personalet og apparaterne frem for mod det lille barn. Nogle forældre ender endda, ofte helt ubevidst, med at undgå at opholde sig på børneafdelingen – simpelthen for at beskytte sig selv.

Den store belastning det er at være forælder til et præmaturt barn, kan have en række kedelige konsekvenser. En del forældre udvikler PTSD på baggrund af de svære oplevelser, og risikoen for udvikling af fødselsdepression er langt højre end blandt forældre, hvis børn er født til tiden. Der kan også være vanskeligheder i parforholdet og stort besvær med at få den øvrige familie til at fungere, når belastningen spidser til.

Små fødder

Hvor kan jeg finde hjælp efter en for tidlig fødsel?

Står du som forældre til et præmaturt barn, er det vigtigt at få hjælp, således du kommer bedst muligt igennem krisen. Der er flere måder, du kan få hjælp på.

Det kan blandt andet være gavnligt at tale med nogen om hele oplevelsen. Det kan både være dit netværk eller professionelle som fx psykologer, læger eller sygeplejersker, der forstår situationen.

Mange finder også stor støtte i at tale med andre forældre, der har været igennem en for tidlig fødsel. Der findes flere foreninger, der kan hjælpe dig med at få kontakt til netværk med præmature forældre. Derudover er der også mulighed for at få rådgivning.

Du kan for eksempel kigge nærmere på foreningen Dansk Præmatur Forening.

Hypnose kan hjælpe dig igennem den hårde tid

Kroppen kan reagere på mange forskellige måder, når du har været igennem en for tidlig fødsel. Det gælder både for mor og far. Der vil i langt de fleste tilfælde komme én eller flere reaktioner efterfølgende.

Symptomer, du kan opleve som forælder efter en præmatur fødsel

 • Besvær med at få mælken til at løbe under udmalkning
 • Svært ved at knytte dig til dit barn og virkelig føle, at du er blevet forældre
 • Søvnproblemer
 • Angst
 • Stress
 • Depressive symptomer
Bamse

Oplever du nogle af disse reaktioner, kan hypnose måske være med til at hjælpe dig igennem den hårde tid. Hos HypnoBaby finder du blandt andet lydfiler, der kan hjælpe dig med de nævnte problemstillinger. Der findes blandt andet flere hypnoselydfiler, der virker stressreducerende. Appen kan hentes gratis, indeholder flere beroligende lydfiler, som gratis kan bruges af alle, og der kan abonneres på alle lydfiler for et mindre beløb. Find lydfilerne i vores app.

HypnoBaby App Logo

Skab en god, sund tilknytning til dit barn med hypnose

Ved for tidlige fødsler er der ofte en periode, hvor I skal være forældre til jeres lille ny på afstand. Det kan gøre det svært at knytte sig til hinanden. Hos HypnoBaby har vi dog lydfiler, der har det formål at skabe bedre vilkår for en god og sund tilknytning mellem barn og forældre.

Lydfilen ”Styrk forbindelsen til dit lille barn” guider nybagte forældre til en præmatur baby igennem en sanselig oplevelse. Du får fornemmelsen af at være sammen med dit barn, selvom I er tvunget til at være adskilte. Du kan derfor skabe en bedre tilknytning til dit barn, selvom der er en vis afstand i den første tid af barnets liv.

Få gang i mælkeproduktionen med hypnose

Hypnose kan også være et godt redskab til at hjælpe mælkeproduktionen på vej, når du lige er blevet mor. Mange præmature børn kan ikke spise selv til at starte med. De fleste mødre vælger at malke ud, så barnet stadig får den nærende modermælk, men kan opleve udfordringer med at få mælken til at løbe eller med at turde tro på, at de kan producere den mælk, som barnet har brug for. Disse problematikker er noget, hypnose kan hjælpe med.

Et studie fra 2014 har vist, at hypnose har en positiv effekt i forhold til at understøtte mælkeproduktionen og nedløbsrefleks samt mindske kvindens angst for, at det ikke lykkes. Hypnose kan derfor gøre det lettere for dig at udmalke mælk, som din præmature baby kan få næring af igennem en sonde samt hjælpe dig i gang med amningen, når dit barn er blevet stærkt nok til at spise selv.

Langt færre børn fødes ekstremt for tidligt under corona

I et nyligt studie har man fundet ud af, at der er blevet født langt færre ekstremt præmature børn i forbindelse med nedlukningen af landet på grund af covid19-epidemien. Det vides endnu ikke, hvad det store fald i antallet af ekstremt for tidligt fødte børn, skyldes, men antallet af ekstremt for tidligt fødte børn er i år 90 % lavere end samme periode sidste år. Udviklingen har ellers været konstant de seneste år og har derfor ligget på nogenlunde det samme niveau – indtil i år.

Ifølge forskerne bag studiet lægger denne positive udvikling op til nærmere undersøgelse af de mekanismer, der ligger bag det markante fald i antallet af ekstremt for tidligt fødte børn, således at antallet af for tidlige fødsler måske kan minimeres på sigt. Mulige forklaringer kunne være, at der er sket en generel brydning af smittekæder og derfor har været langt færre infektioner – også blandt gravide. Måske har den generelle ændring af vores livsstil under coronaepidemien haft en række positive effekter i forhold til blandt andet vores stressnivaeu og travlhed i hverdagen?

Jeg håber, dette blogindlæg har gjort dig klogere i forhold til børn, der bliver født for tidligt og måske klædt dig bedre på til at komme igennem krisen, hvis du er blevet forælder til et præmaturt barn. Held og lykke til dig og familien, hvis du står midt i krisen.

Kh Anna – mor til HypnoBaby🌷